ORCɅ, Supercollider og Sonic Pi

Dato

Meld deg på

Sponsorer og bidragsytere til Arendal Kodeklubb

Ved å støtte Arendal Kodeklubb, viser bedriften din at dere bryr dere om fremtiden til barn og unge i Arendal.

Arendal Kodeklubb har tilgang på noe utstyr til undervisning. Vi trenger en god del utstyr slik at inngangsterskelen skal bli så lav som mulig for alle barn og unge som deltar. Det skal ikke være et utstyrskrav eller kostnader for å delta på kursene som holdes i regi av Arendal Kodeklubb, derfor er vi avhengige av å kjøpe inn det utstyret vi trenger til å holde alle kursene vi ønsker.

Våre sponsorer, partnere og bidragsytere

Vi ser etter flere sponsorerer og bidragsyterer til Arendal Kodeklubb.

Utstyr vi ønsker oss

Ja, jeg vil gjerne sponse Arendal Kodeklubb – send en e-post

For å kunne bruke utstyret effektivt i kurs bør vi ha minimum 10 sett før vi kan sette i gang. Eksempel: 10 stykk Adafruit Circuit Playground for å starte kurs med programmering av disse fantastisk små robotene.

Har du/dere andre idéer til utstyr og kurs vi bør holde, ønskes dette velkommen. Vi har kunnskapen og undervisningen, vi mangler bare utstyret.