ORCɅ, Supercollider og Sonic Pi

Dato

Meld deg på

Koding i praksis og i bruk

Koding eksisterer i alt som er rundt oss, vi ønsker å introdusere barn og unge for dette mangfoldet og hvilken betydning koding har for vår hverdag og fremtid.

Arendal Kodeklubb er et frivillig initiativ for barn og unge i Arendal.

Kodeklubbens mål er å gi barn og unge en forståelse og innsikt i hvordan kode påvirker hverdagen i det vi omgir oss med.